Rosenberg skal eie seg selv

De ansatte ved Rosenberg Verft har ikke forlangt å kunne gå inn med konkurrerende virksomhet når de nå vil kjøpe Rosenberg fra Aker Kværner.