Økt ledighet i Tyskland

20.000 nye tyskere ble arbeidsledige i september, ifølge sesongjusterte tall.