Vil skaffe 250 millioner i helgen

Yukos Oil betaler 400 millioner kroner til Kværner som forskudd påsalget av to Kværner-selskaper. Likevel jobber Kværner på sprengmed å skaffe ytterligere 250 millioner kroner.