Underskudd i Norsk Kjøttsamvirke

Norsk Kjøttsamvirke BA fikk et konsernresultat på minus 93 millioner kroner etter skatt i fjor.