Helikopterprosjekt skrinlagt etter press

CHC-konsernet etablerer ikke nytt helikopterselskap. Vinland Helikopter AS ville blitt konkurrent til Helikopter Service.