Produksjonen på Troll B stoppet av røykutvikling

Oljeproduksjonen på Troll B ble stoppet mellom 1 og 3 natt tilonsdag på grunn av høy temperatur i en turbin. 59 personer blesendt til livbåtene.