Kamp om olje i nordlige områder

Den store kampen framover kommer til å stå om tilgang på arealerfor leting og utvinning på norsk sokkel — langs kysten avNord-Norge og i Barentshavet, mener Marit Arnstad.