Lærer å lese etter australsk metode

Må alle elever i en klasse ha samme lesebok? Nei. Nylund skole harvalgt en ny modell for lese— og skriveopplæring. Nå vil hele landetlære det samme.