Rentekutt i julepresang

I løpet av en uke har renten på Fremtidige Rente Avtaler(FRA-kontraktene) sunket med opp til 25 punkter.