Ny smell for Acta

Emisjonen i Acta Holding har så langt ikke vært noen gullkantet butikk for dem som gikk inn med nye 55 millioner 28. juni. Ifølge Dagens Næringsliv har aksjonærene som tegnet seg under emisjonen et urealisert tap på 29 prosent i løpet av tre uker. Selskapets resterende verdi har falt med over 40 prosent.