Conoco flytter fra Randaberg

I løpet av året skal Conoco og Phillips slå seg sammen. Det betyr at det nye hovedkvarteret blir i Tananger i Sola. I november 2001 kunngjorde Conoco og Phillips at de to selskapene planla en sammenslåing. Det nye selskapet ville få navnet ConocoPhillips. Nå nærmer fusjonsprosessen seg slutten, og man venter bare på den endelige godkjenningen fra amerikanske konkurransemyndigheter. Ifølge informasjonssjef Ingvar F. Solberg hos Phillips Petroleum vil fusjonen skje innen året er over.