Historisk lavt rentenivå

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank,foliorenten, med 1 prosent til 4 prosent med virkning fra 26. juni.Bankene følger etter.