Ingen trygghet hvis jobben går konkurs

Arbeidstakere som er ansatt i et selskap som går konkurs, har ingen garanti for å følge med hvis bedriften blir tatt over og satt i gang igjen av andre eiere.