Nytt felles selskap for gassrørsystemene

Oljeselskapene som eier andeler i de svære rørsystemene på norsk sokkel, etablerer nå et felles selskap — med staten som største eier.