- 70 prosent får avslag

— 70 prosent av søknadene vi får om forbrukslån ender med avslag,opplyser informasjonssjef Tore Dyrdahl i Den norske Bank (DnB).