Eramet i Sauda på ny slankekur

Inntil 100 smelteverks-arbeidsplasser på Eramet i Sauda vil forsvinne de neste to årene.