Tine Sør anbefaler jærsk stormeieri

Styret i Tine Meieriet Sør går enstemmig inn for et nytt jærsk stormeieri til 550 millioner kroner. Saken går nå videre til Tines konsernstyre.