Klar miljøfordel når gass erstatter diesel

Utsleppa av nitrogenoksid (NOx) er meir enn ti gonger større frådiseldrivne ferjer enn frå ferjer som nyttar naturgass somdrivstoff.