Har plikt å påtale rovdrift på sokkelen

Verneombudene på riggene og installasjonene på norsk sokkel skalpåtale uansvarlig bruk av overtid. Hvis ikke dette gjøres, gjør deikke jobben.