Rekord-skatt fra oljeselskapene

Oljeselskapene skal betale rekordmye skatt for 2001: 98,4milliarder kroner, 6,5 milliarder mer enn i 2000.