Føler seg dolket i ryggen

Olje— og energidepartementet vil la det nye gasstransportselskapetta over mesteparten av gassterminalen på Kårstø. Hvis Vestlands-Aphadde visst det på forhånd, er det tvilsomt om dette hadde blitt jai Ap til Statoil-privatisering i det hele tatt.