• Fred Anton Ingebrigtsens forsvarer, advokat Toril Dale, reagertre mot at aktor fikk lov til fortløpende å komme med subjektive vurderinger under politispesialist Leif Jåthuns presentasjon av tele-data. Anders Minge

Veddemål, kakepurring og amperhet i retten

To av de innsidetiltalte hadde hyppig kontakt med hovedtiltalte Fred Anton Ingebrigtsen (47) da de kjøpte store mengder aksjer i Acta.