Inntekten opp 77 prosent på fem år

Lørdag ble det brudd i jordbruksoppgjøret. De fem foregående årene har landbruket lyktes med å få til en inntektsvekst på 77 prosent.

Publisert: Publisert:

De fem foregående årene har landbruket lyktes med å få til en inntektsvekst på 77 prosent. Foto: Colorbox

  • Toralf Sandø
    Økonomijournalist
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Aftenbladet har beregnet økningen på bakgrunn av tall som Landbruksdepartementet har offentliggjort etter jordbruksoppgjørene i perioden 2007 til 2011.

Les også

Bøndene vil aksjonere mot de rødgrønne

Bondelagsleder Nils T. Bjørke sier at tallene fra Bondelaget viser noe mindre prosentvis inntektsvekst, enn det Aftenbladet har beregnet.

— Må se på kroner

— Fra 2006 til 2010 har bøndene hatt en litt sterkere inntektsøkning i kroner, enn i andre grupper har hatt. Det viser i hvert fall i statistikkene, sier Bjørke.

Aftenbladet presenterer Bjørke for lønnsveksten til industriarbeidere på 25 prosent fra utgangen av 2007 til utgangen av 2011, og 22 prosent for ansatte i olje-, gass- og bergverksindustrien.

Les også

Bøndene brøt med Brekk

— Man må se på tallene i kroner. Når man ser i prosent, blir det veldig vanskelig å sammenligne. Det blir stadig færre bønder, stadig færre bruk, og arealbruk og drift går ned i en tid da regjeringen vil at vi skal øke matproduksjonen. Da må vi få et taktskifte, sier Nils T. Bjørke.

Til Stortinget

Han venter at bønder rundt om i landet vil aksjonere på ulike måter etter at det ble brudd i jordbruksforhandlingene lørdag. Dermed blir det opp til Stortinget å bestemme inntektene til landbruket. Statens tilbud til bøndene ville gi en inntektsvekst på 4,5 prosent. Bøndene krevde rundt fire ganger så mye.

— Aldri i historien har inntektsveksten i landbruket vært så stor som under den rødgrønne regjeringen. Denne regjeringen har hvert år kommet med tilbud som har gitt bøndene en betydelig inntektsutvikling, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk etter at bruddet lørdag var et faktum.

De fem foregående årene har Landbruksdepartementet og bondeorganisasjonene kommet til enighet, med unntak av 2010 da Bonde- og Småbrukarlaget brøt forhandlingene.

Ikke ett år under 10 prosent

Her er tallene som viser den årlige inntektsveksten i det norske landbruket i perioden 2007 til 2011. Tallene er hentet fra Landbruksdepartementet etter de årvisse jordbruksoppgjørene:

2007: 10 prosent vekst.

2008: 11 prosent vekst.

2009: 13,7 prosent vekst.

2010: 16 prosent vekst.

2011: 10 prosent vekst.

Den samlede inntektsveksten blir dermed 77 prosent de siste fem årene frem til fjorårets oppgjør. Det er formidabelt sammenlignet med utviklingen i lønnen for industriarbeidere.

Industriarbeidere 25 prosent

Tabeller fra Statistisk sentralbyrå, som viser utviklingen i lønnsinntekt ved utgangen av kalenderåret, opererer med følgende vekst i månedslønnen for industriarbeidere:

2007: 6,6 prosent vekst.

2008: 5,8 prosent vekst.

2009: 4,1 prosent vekst.

2010: 2,8 prosent vekst.

2011: 4,0 prosent vekst.

Den samlede lønnsveksten for industriarbeidere ble i perioden 25 prosent. Tidsperiodene er ikke helt sammenfallende med tallene for jordbruksoppgjøret, men gir en klar pekepinn på størrelsen i lønnsutviklingen.

Oljefolk opp 22 prosent

Gjør vi samme øvelse med de som arbeider i olje- og gassindustrien samt bergverk, hvor det ikke er så mange, får vi en enda svakere lønnsutvikling, skal vi tro Statistisk sentralbyrå. Innen olje-, gass og bergverk økte den månedlige lønnsinntekten med 22 prosent i femårsperioden. Lønnsveksten fordeler seg slik etter år:

2007: 6,4 prosent vekst.

2008: 7,7 prosent vekst.

2009: 4,9 prosent vekst.

2010: 1,2 prosent vekst.

2011: 0,1 prosent vekst.

For landbruket gir ikke inntektsveksten nødvendigvis den samme lønnsveksten til bonden. Landbruksinntektene blir både brukt til lønn, investeringer og forbruk av innsatsfaktorer, som blant annet dyrefôr og diesel. Gode jordbruksoppgjør fører til økt investering, og dermed også økt effektivitet i matproduksjonen.

Realinntekten opp 70 prosent

Inflasjonen i Norge var 7,2 prosent fra utgangen av 2007 til utgangen av 2011. Dersom vi legger dette tallet til grunn, har bøndene hatt en reell inntektsvekst på 70 prosent i femårsperioden. For industriarbeidere økte reallønnen med 18,3 prosent, mens reallønnen i olje, industri og bergverk økte med 14,6 prosent.

Publisert:

Les også

  1. Nytt uformelt møte om jordbruksoppgjøret lørdag

Nils T. Bjørke, leder for Bondelaget. Foto: Knut S. Vindfallet

Mest lest akkurat nå

  1. City Bistro legger ned etter 33 år: - Det er trist, men vi ser ingen annen utvei

  2. Front­kolli­sjon på E39 i Lyngdal

  3. Da hun trodde sønnen skulle dø, arrangerte Christin Kristoffersen fest

  4. Haalands langspurt overskygget alt. Det gikk et gisp over fotballverdenen.

  5. Jakob Ingebrigtsen sikret seg kongepokalen

  6. – Hurtigruten er selve symbolet på det nye Norge: Luksus på øvre dekk, fattigdom og frykt hos de som driver maskineriet