• Du har krav på sluttattest for å kunne dokumentere at du har avsluttet et arbeidsforhold, sier Aftenbladets ekspert. Scanpix

Kan jeg kreve å få en sluttattest av arbeidsgiver?

Jeg sa opp jobben min, men har ikke fått sluttattest av arbeidsgiver. Kan jeg kreve å få en sluttattest? Er det bestemte krav til innhold?