Forsinket kollektivbru

Den skulle vært ferdig i desember, men trolig vil busser, syklende og gående ikke kunne bruke brua på Forus før et stykke ut på våren 2013.