• Flytting av arbeidsplasser fra Norge til Latvia er sosial dumping i tråd med en «kynisk profittmaksimering», mener hovedtillitsvalgt i Statoil FR Norge, Ketil Johannessen. Mimsy Møller

Reagerer på bensin-toppenes millionpakker

Tillitsvalgte i Statoil Fuel & Retail mener ledelsen driver sosial dumping ved å flytte arbeidsplasser til Baltikum mens de selv får 60 millioner i lønn og aksjepakker.