• Like før eksamen i VG3 automasjon. Klassen, forsøker å få med seg de siste mulige problemstililngene. Jonas Haarr Friestad

Fagelever fristes av ny vei til ingeniør-jobber

Spenning ligger i lufta i klassen til faglærer Oddvar Bergsholm. VG3-elevene i automasjon skal ha eksamen, og nå brukes tiden til forberedelser. Siste rest av kunnskap suges ut av læreren.