Lyse planlegger seks mini-gasskraftverk

Lyse vurderer å bygge seks mini-gasskraftverk for produksjon avfjernvarme og strøm på Nord-Jæren og i Ryfylke.