- Frivillige gjør en utrolig jobb

80 frivillige tar et tak for å skape trivsel og glede på Øyane. — Uten den jobben disse utfører, hadde det vært umulig å få til alt vi gjør, sier Helge Gabrielsen.