Statoil frykter ny vingeklipping i gass

Staten vil overta drift og vedlikehold av gass— eksportrør. Statoil mener det kan svekke norske interesser i Barentshavet og selskapet internasjonalt.