Største Møkster-kontrakt noensinne

Statoil har inngått intensjonsavtaler med rederiet Møkster Safety om levering av to beredskapsfartøy. Avtalene er verd rundt 1,6 milliarder kroner til sammen, opsjoner inkludert.