Sterk uenighet i Statoil om Odfjell

Johan Fr. Odfjell må regne motstand fra de ansatte i styreledervalget. Men fagforeningene er også splittet: YS i Statoil går ut mot Odfjell, ingeniørene er mer avslappet.