Staten tjener på Stavanger-kapitalister

Investering i to Stavanger-fond er god butikk for det statlige Argentum-fondet. To privatkapitalfond har gitt 350 millioner kroner i gevinst.