De lærer å sjefe på skolen

I de nærmere 3000 elevbedriftene i landet er det vanligere attoppsjefen er kvinnelig. Jentene er i flertall på alle ledernivåeri bedriftene, bare blant produksjonsarbeiderne på gulvet er detflere gutter.