Næringsministeren møter Aker Kværner

Ledelse og ansatte i Aker Kværner er innkalt til møte mednæringsminister Ansgar Gabrielsen lørdag ettermiddag.