Maktmann fra departementet til Conoco- Phillips

Øverste byråkrat i Olje— og energidepartementet blir ny sjef for kommunikasjon ogsamfunnskontakt i ConocoPhillips. Hele virksomheten i Norge får også ny sjef.