LO-leiar vil bli kvitt gratispassasjerar

Det skal lønna seg å vera fagorgansiert. LO-leiaren vil følgja opp kravet frå transportarbeidarstreiken i vår om tarifftillegg. Valla seier at dette blir ei sak under LO-kongressen til våren.