Usannsynlig ulykkesforløp

Aftenbladet har snakket med flere erfarne oljefolk som, uten å havært til stede under ulykken, støtter vitnet. De har lestganskingskommisjonenes konklusjoner, og karakterisererhendelsesforløpet som der er beskrevet, som urealistisk: