Få skiftes ut i bedriftsstyrer

Bedriftsledere i Rogaland rekrutterer i hovedsak medlemmer til styrene fra eierne og de ansatte, viser en fersk undersøkelse fra DnB Nor.