Signatur inn i landets største arkitektfirma

Signatur Arkitekter AS i Sandnes og Oslo-selskapet Link Arkitekter fusjonerer. Med 126 ansatte vil selskapet satse i hele Norden.