Stor usikkerhet om nye militære helikopteroppdrag

Regjeringens stans av privatiseringen i Forsvaret skaper usikkerhet for helikopterprosjektene til Heli-One og CHC Helikopter Service på Sola.