Mot WTO-avklaring i helgen

Utenriksminister Jan Petersen møtte fredag sine kollegaer fra densåkalte G 10-gruppen for å drøfte kompromissforslaget omliberalisering av verdenshandelen.