Både økt sparing og forbruk etter rentekutt

Det rekordlave rentenivået har ikke uventet ført til økt sparing og nedbetaling av gjeld, men også til økt forbruk. Svært få bruker det økonomiske armslaget til å oppta mer gjeld. I Finnmark er det forbruksfest.