- Vi gjorde en tabbe som ikke skal gjenta seg

— Det var en glipp. En kollega gjorde en jobb i høyden uten attaket var sikret med rekkverk, forteller verneombud Bjarne Laursenhos Byggmester Sagen.