Flere får psykiske lidelser

Stadig flere vil falle ut av arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser, mener overlege i Nav.