• Colourbox

AFP og lønn?

Er det riktig at personer som det året fyller 62 (født i 1948) og senere da kan ta AFP og i tillegg tjene så mye penger de vil uten avkorting i pensjonen når den såkalte pensjonsreformen trer i kraft?