• Norconsultansatte er dømt for korrupsjon

Norconsult frikjent for korrupsjon

Men tre ansatte er dømt.