• I fagforbundene har vi mange eksempler på at bedrifter går langt ut over det som bør være tillatt av overvåking. Nettopp derfor mener vi at man bør styrke personvernets stilling i arbeidslivet, sier LO 1.-sekretær Trine Lise Sundnes. Hauge Jon/Aftenposten

Sjefene overvåker deg

Flere fagforbund mener at overvåkingen i norsk arbeidsliv stadig griper om seg. LO krever nå et bedre regelverk.