- Slipper unna etterforskning fordi de var statsministre

Torstein Dahle mener Kjell Magne Bondevik og Gro Harlem Brundtland slipper etterforskning fra Økokrim på grunn av sine posisjoner.