Sandnes kommune: Må tilbakebetale 5,5 millioner til selskap etter lovstridig krav

Sandnes kommune må tilbakebetale 5,5 millioner kroner til Bonava Norge, etter forlik. Både departementet og Sivilombudsmannen har konkludert med at kravet fra kommunen på 9 millioner kroner, er lovstridig.

Sanz Terasse består av tre boligblokker med til sammen 88 leiligheter ved Hanaveien i Sandnes.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Bonava, som tidligere het NCC Bolig, tok ut stevning og saksøkte kommunen med krav om å få tilbake nær 9 millioner kroner 12. juni i år, samt en erstatning på 726.700 kroner. Advokatfirmaet Harris representerer utbygger Bonava Norge.

Mener kravet var beskatning

Innbetalingen til kommunen er et rekkefølgekrav knyttet til kommunedelplanen i forbindelse med bygging av Sanz Terrasseleiligheter med 88 leiligheter på Hana som ble påbegynt i 2013.

Bakgrunnen for stevningen er et fastlagt kostnadsbidrag fra private utbyggere i sentrum til et fond. Men pengene har blitt brukt til utbygginger i hele Sandnes sentrum. Bonava Norge mener kravet fra kommunen er ugyldig fordi selskapet oppfatter dette som en generell kommunal beskatning av selskapet som utbygger.

– Vilkårlig og sterkt urimelig

Kommunen mener selskapet må betale for en gangbru over Hanaveien og en havnepromenade på østsiden av Gandsfjorden. Selskapet mener disse prosjektene ikke er direkte utløst av Sanz Terrasse.

Bonava Norge mente kravet var vilkårlig, uforholdsmessig og sterkt urimelig, og reiste krav om tilbakebetaling av nær 9 millioner kroner som var betalt inn til kommunen. Sammen med erstatningskravet, var selskapets krav til kommunen 9,72 millioner kroner. Kommunen på sin side avviste kravet.

Stemplet som lovstridig

Både Kommunal- og regionaldepartementet og Sivilombudsmannen har konkludert med at kommuneplanens bestemmelser om kostnadsbidrag i Sandnes er i strid med plan- og bygningsloven, og derfor lovstridig. Kommunen har seinere erkjent dette.

Partene møtte i Jæren tingrett i forrige uke, og inngikk forlik.

– Sandnes kommune må ifølge forliket betale tilbake 5,5 millioner kroner til Bonava Norge, sier kommuneadvokat Trond Øyvind Svendsen til Aftenbladet.

Innbetalingen reduseres derfor til 3,5 millioner kroner.

Partene bærer sine egne sakskostnader.

Forliket innebærer at partene frafaller retten til å anke, og dermed er saken endelig avgjort.

Kommunen endrer praksis

Kommuneadvokaten har tidligere uttalt til Aftenbladet at kommunen nå legger om sin praksis om kostnadsbidrag, som innebærer at sentrum deles inn i 10-12 soner. Mens utbyggere tidligere har vært pålagt å betale for tiltak i hele sentrum, skal de i framtiden bare betale for tiltak i sitt område.

Prosessfullmektig for Bonava, Olav N. Lund fra advokatfirmaet Harris, vil ikke kommentere forliket, men henviser til Bonavas pressetalsperson. I en e-post til Aftenbladet skriver selskapets kommunikasjonssjef Dorte Andersen at det har ingen kommentarer ut over hva som allerede er offentlig tilgjengelig.

Publisert: